Walem Fort - Een klein dorp in de Groote Oorlog

WAELHEM - Een klein dorp in de Groote Oorlog
DE KRUISWEG VAN ANGST EN DOOD

De Kruisweg van Angst en Dood

Het begrip kruisweg stamt uit een religieus gebruik van de katholieke kerk om het lijden en de dood van Christus vanaf zijn veroordeling tot zijn graflegging in veertien staties uit te beelden in een opeenvolgende serie van gebeeldhouwde of geschilderde voorstellingen.

Deze kruisweg van ANGST en DOOD wil op een persoonlijke en creatieve manier, in woord en beeld, een relatie leggen tussen de betekenis van de staties van de christelijke kruisweg en de situatie van de angstige mens - soldaat of burger - in het Walem van 1914.

Plaats en tijd vormen de rode draad doorheen deze montage. In ons dorp heerste aanvankelijk een zekere spanning, die langzaam evolueerde tot bezorgdheid en uitgroeide tot angst, vlucht en dood.

Wij willen belangrijke momenten uit die periode vastleggen en bewaren, en zelfs doordringen tot de diepere en levende betekenis ervan.

Het is onze vurige wens dat zoveel mogelijk mensen de Kruisweg van Angst en Dood zouden zien.

Als deze kruisweg u raakt en indien u kunt beschikken over een openbare ruimte (kerk, zaal, museum, . . . ) in uw eigen stad of dorp, waar hij tijdelijk zou kunnen worden tentoongesteld,

contacteer ons dan via e-mail: kris.verreth@belgacom.net.De Kruisweg van Angst en Dood - Statie 1-4/> 
 <br><br><br><br>
  <img src=De Kruisweg van Angst en Dood - Statie 9-12De Kruisweg van Angst en Dood - Statie 13-14